Til CERNs hovedside
 
Ansatte Hele CERN
CERN logo Norwegian flag
Aerial view of the CERN accelerator ring

CERN for studenter

Som ingeniør, sivilingeniør, mastergradstudent eller doktorgradsstudent har man mulighet til å søke seg til CERN i løpet av utdanningen. Dette er en unik mulighet til å få oppleve å arbeide i en internasjonal forskningsorganisasjon og kanskje være med å bidra til å løse et av universets store spørsmål.

CERN har behov for ingeniørkompetanse innen nært sagt alle disipliner for å utvikle, bygge og drifte akseleratorer og detektorer.

En akselerator brukes til å øke hastigheten til partikler slik at de oppnår svært høye energier før partiklene kollideres med andre partikler. En partikkelakselerator kan derfor kalles en atomknuser.

Detektor

En detektor er en kompleks maskin som registrerer partiklene som spaltes under kollisjonen. Ved hjelp av denne informasjonen kan man så si noe om de elementære partiklene som finnes i universet og si noe om kreftene som holder disse partiklene sammen. For å klare å stadig forbedre disse maskinene forsøker eksperter innen en rekke ulike fagfelt hele tiden å flytte grensen for hva som er teknisk mulig. I dette miljøet kan norske studenter bidra til at menneskeheten får enda større kunnskap om det aller minste og det største i universet.

Fordeler:

  • Internasjonal erfaing og kontaktnettverk
  • Stimulerende arbeidsmiljø
  • Språk og teknisk trening
  • CERNs omdømme kan være bra for karrieren
  • Kan gi mulighet til fast ansettelse på CERN

Følgende program tilbys: