Til CERNs hovedside
 
Ansatte Hele CERN
CERN logo Norwegian flag

Norsk forskning på CERN

Norge var et av tolv europeiske land som var med på å grunnlegge CERN i 1954. Siden den gang har norske forskere, studenter og ansatte vært aktive i det internasjonale miljøet på CERN og benyttet seg av de mulighetene som de unike fasilitetene CERN har å by på.

Akseleratorbygging

Norske akseleratorforskere har hatt en sentral rolle innenfor utviklingen av akseleratorer til bruk innenfor partikkelfysikk. Odd Dahl var en av initiativtakerne bak konstruksjonen av PS, CERNs første større akselerator, som ble tatt i bruk 1959. Akseleratoren ISR ble bygget under ledelse av Kjell Johnsen.  Andre kjente norske akseleratorfysikere som må nevnes er pioneren Rolf Widerøe og senere Bjørn Wiik, som begge for det meste jobbet i Tyskland. Totalt sett er dette en oversikt over norske akseleratorfysikere som har gjort en enestående innsats innenfor dette feltet.

Det norske CERN miljøet

Norske fysikere, doktorgradsstudenter og teknisk personell som jobber på CERN kommer hovedsakelig fra universitetene i Bergen og Oslo. NTNU i Trondheim er involvert innenfor teoretisk fysikk og sender endel tekniske studenter. De siste årene har også en rekke norske høyskoler deltatt i det norske tekniske studentprogrammet med direkte involvering i CERNs eksperimenter. I tillegg til det tradisjonelle partikkelfysikkmiljøet, som hovedsakelig har vært involvert i DELPHI på LEP og ATLAS på LHC, har også høyenergi-kjernefysikkmiljøet, som bruker tunge ioner, blitt en viktig bruker av CERNs akseleratoranlegg. Dette miljøet har vært involvert i eksperimenter på SPS og forbereder nå eksperimenter for ALICE på LHC. En annen norsk brukergruppe består av fysikere og kjemikere fra universitetet i Oslo som benytter seg av ISOLDE-anlegget på CERN.

Aktuelle forskningsprogrammer

Det norske miljøet på CERN er nå i gang med å fullføre sine hardwareleveranser til ATLAS og ALICE som er relatert til silisium systemer og dets integrasjon av kjølesystemer, lagringssystemer og kalorimeter med avlesningselektronikk. Parallelt har det vært en betydelig fysikkstudie på LEP-data, SPS tung-ion eksperimenter og forberedende studier for LHC. I tillegg har det blitt gjort innovative utviklinger i tilknytning til GRID datateknologi som vil være et essensielt verktøy for fysikkanalyser i LHCs era.

Et nytt nasjonalt program har nylig startet. Programmet består av 3 hovedområder:
  1. ATLAS
  2. ALICE og GRID
  3. Instrumentering

Programmet instrumentering inkluderer den norske satsningen på det tekniske studentprogrammet, teknologioverføring i tillegg til forskning innenfor akseleratorteknologi. Programmet forsøker også å sikre fremtidige engasjement i ISOLDE-prosjektet.

Norske CERN-aktiviteter og teknologi

CERN har tette bånd til norske programmer innenfor områdene silisium, mikroteknologi og GRID-teknologi. Det norske CERN miljøet har en ledende og definerende rolle innenfor disse områdene og kan dra fordel av en bred nasjonal støtte innenfor disse feltene. Den meget vellykkede GRID-utviklingen i Norge, som det norske CERN-miljøet var med å starte opp, har fått ytterligere støtte på et nordisk og europeisk nivå. Dette har igjen vært med på å bidra til utbredelse av teknologien innenfor andre applikasjoner enn høyenergifysikk. Denne teknologioverføringen har vært med på å øke interaksjonen mellom CERN-relatert forskning i Norge og mange andre fagfelt og forskningsorganisasjoner.