Til CERNs hovedside
 
Ansatte Hele CERN
CERN logo Norwegian flag

Industrikontrakter på CERN

Betydelige innkjøp

Forskningsstiftelsen CERN i Geneve i Sveits kjøper årlig inn varer og tjenester for ca 3 mrd. kroner. Enkelte av CERNs innkjøp er svært spesialiserte produkter rettet mot akseleratorere og detektorer (f.eks. superledende kabler, høyvakumpumper, kjølesystemer basert på superkritisk flytende Helium osv). Andre innkjøp krever tilstedeværelse i Geneve (f.eks. bygg og anlegg, vedlikehold, drift osv.), men svært mange kontrakter gjelder ordinære leveranser, f.eks. datamaskiner, styringssystemer, brannvarslingsanlegg, elektronikkproduksjon, kontormøbler, kraner, mekaniske deler i stål og plast, ingeniørtjenester, kabler, brytere, elektrisk strøm, plasthaller, tanker osv.

Industrikontakttjenesten

Det er opprettet en industrikontakttjenesten for å kunne hjelpe norske bedrifter som er interessert i å levere varer og tjenester til CERN. Industrikontakten hjelper CERN med å identifisere mulige norske leverandører og veileder norske bedriften gjennom kvalifiserings- og anbudsprosessene. I tillegg kan industrikontakten hjelpe bedriften å komme i kontakt med relevante kontaktpersoner på CERN for å kunne markedsføre sine produtker.

Tjenesten er finansiert av Forskningsrådet og er gratis å benytte.

CERN - en kunde som passer for deg?

Det er flere grunner til at CERN er en interessant kunde:

  • Leveranser til CERN er prestisjefylte og blir lagt merke til.
  • CERN er en kompetent kunde som stiller strenge krav til sine leverandører og er derfor en god referanse.
  • CERN er ofte tidlig ute med å etterspørre ny teknologi og nye måter gjøre ting på.
  • Innkjøpsreglene favoriserer leverandører i underbalanserte medlemsland, herunder Norge.
  • Informasjon om anbudene er delvis tilgjenglig i ettertid, hvilket gir anledning til å danne seg et bilde av konkurransen i markedet.
  • Ved innkjøp under 200k CHF tas det noen ganger politiske hensyn i favør av leverandører i særlig underbalanserte medlemsland, herunder Norge.
  • Transportkostnaden teller normalt ikke med når konkurrerende tilbud sammenlignes.

Ta kontakt

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål angående industrikontrakter eller teknologier fra CERN.

Kontakt Ole Petter Nordahl for å få mer informasjon, avtale et møte, etc.

E-post: Ole Petter Nordahl
Mobil (Norge): +47 95 223 373